GYDANTYS PAVEIKSLAI

PAVEIKSLAI_VILMA1_Meile.jpg

MEILĖ

Meilė yra laisvė!

Tai yra laisvas pasirinkimas daryti tai, kas džiugina širdį. Ką bedarytum – viskas suteikia prasmę, esi laimingas!

Džiaugsmas vien nuo to, kad kuri. Žmogus yra meilė, kūrėjas, kūrinys, paveikslas ir gyvenimas.

PAVEIKSLAI_VILMA20_Gydanti širdis.jpg

GYDANTI ŠIRDIS

Jau pavargau nuo melo apie save ir gyvenimą.

Tiesa ta, kad myliu save, myliu visus žmones. Iki šiol laukiau kažko. Kas tas kažkas – niekas nežino.

Apkabinu save, nuėjusį kelią iki meilės sau ir žmonėms.

Priėmiau visą savo gyvenimą. Širdis išgydė mane.

PAVEIKSLAI_VILMA5_Širdis manyje gyva!.jpg

ŠIRDIS MANYJE – GYVA!

Gyvenimas tampa gyvas!

Dėka širdies, liečiant artimus žmones patiriu šilumą, švelnumą, gerumą. Įmatau grožį, gėrį kiekviename. Užlieja džiaugsmas – vien nuo to, kad gyvenu, kad kuriu!

Kūnas mano yra tobulas! Aš myliu jį!

Gyvenimas gyvas, dėka širdies plakimo.

Širdis yra meilė, apjungianti viską gyvenime!

PAVEIKSLAI_VILMA16_Visata tavyje.jpg

VISATA TAVYJE

Atsipalaiduoju nuo tobulumo gyvenime.

Esu unikalus.

Tampu atvira visata sau ir pasauliui.

Gera kurti, augti, evoliucionuoti kartu. Mylėti žmones taip, kaip myliu save.

Kiekvienas esame naujas pasaulis.

Širdžių susietume – gėrio, grožio, atjautos pasaulis.

Esame viena Visata, sujungianti begalybę širdžių!

PAVEIKSLAI_VILMA14_Dėkingumas meilei.jpg

DĖKINGUMAS MEILEI

Kai tave išgirdau, pajaučiau širdyje. Užliejo begalinis džiaugsmas – toks, kai džiaugiasi vaikas, tiesiog – nuo buvimo.

Dainuoju pasauliui žodžius:

Meilė mumyse!

Meilė mūsų širdyse!

Dovanokime dėmesį vieni kitiems!

Dovanokime džiaugsmą, ir to užtenka.

Švęskime meilę!

Švęskime save!

Esame sukurti tiesiog mylėti, nieko daugiau.

Meilė yra viskas!

Aleliuja.

 
 
 
PAVEIKSLAI_VILMA10_Gyvenima kuriu vedama sirdies.jpg

GYVENIMĄ KURIU VEDAMA ŠIRDIES

Esu dėkinga, lenkiuosi širdžiai. Atradau meilę, pamilau meilę, kaip gyvybę, kurios dėka egzistuoja visas pasaulis.

Širdis gyva!

Ji kuri džiaugsmą. Aš seku, keliauju, vedama jos balso.

Alsuojanti tyla, sklindanti visame pasaulyje.

Tai meilės muzika tyloje.

Džiaugsmas buvime su žmonėmis. Džiaugsmas, sklindantis iš tylos, – tai gyva meilė.

PAVEIKSLAI_VILMA7_Matanti meile.jpg

MATANTI MEILĖ

Laiko nėra, yra tik ši akimirka, kurioje esu čia, be jokio melo. Buvimas su žmonėmis, su savimi, – tai ši akimirka.

Žodis, prisilietimas, kvapas, garsas, jausmas – viskas yra meilės forma, ši akimirka.

Tai vyksta nuolatos, čia ir dabar, matanti meilė, gyva širdis, gyvas, gimstantis naujasis aš – naujame gyvenime.

PAVEIKSLAI_VILMA3_Priėmimas.jpg

PRIĖMIMAS

Priimu visą savo gyvenimą, tokį, koks jis yra.

Taip, tai nauja tiesa!

Ir ką aš pasirinksiu?

Renkuosi žengti sekantį žingsnį.

Taip, kelio atgal nėra.

Pasirinkimas jau išlaisvina mane nuo melo apie gyvenimą ir save!

PAVEIKSLAI_VILMA9_Šviesa širdyje.jpg

ŠVIESA ŠIRDYJE

Nustoju stengtis būti tobulas.

Pagaliau – tai realus gyvenimas, toks, koks yra iš tiesų, be melo. Kuriame galiu būti savimi, nors ir suklydau.

Atsipalaiduoju viskame, ką bedaryčiau.

Savimi dalyvauju gyvenime.

Šviesa skleidžiasi mano širdyje.

PAVEIKSLAI_VILMA19_Vyro ir moters susiliejimas amžinybėje.jpg

VYRO IR MOTERS SUSILIEJIMAS AMŽINYBĖJE

Lenkiuosi meilei tavyje.

- tavo prisilietimuose

- tavo žodžiuose

- buvime kartu.

Iš tavo lūpų sklinda meilė. Mano širdis tai girdi. Aš dalinuosi ja su tavimi.

Būkime šioje tiesoje vienas su kitu. Tyrinėkime švelnumą. Mėgaukimės, žaiskime gyvenimą meilės šaltinyje.

PAVEIKSLAI_VILMA13_Išsilaisvinimas.jpg

IŠSILAISVINIMAS

Ieškojau gyvenime meilės. Klausiau savęs: kaip pamilti žmones?

Pasirodo, pirmoje eilėje turėjau pamilti save su visu savo gyvenimu.

Taip ir įvyko!

Pamilus save, visos pasaulio dovanos atsigręžia į tave!

Gyvenimas tampa tikra švente. Meilė visuomet teka tavyje, per tave!

PAVEIKSLAI_VILMA17_Susitikimas.jpg

SUSITIKIMAS

Atgal kelio nėra. Tai buvo meilė. Pajaučiau širdyje begalinę šilumą, ramybę, pilnatvę – tiesiog nuo buvimo su savimi.

Širdis atvėrė vartus į meilę. Pasirinkau naują gyvenimą: girdėti, kreiptis, įsiklausyti į savo širdį.

Lai veda meilė, lai veda širdis. Nauja gyvenimo kelionė prasideda!

PAVEIKSLAI_VILMA11_Gyvenimo kūrėjas.jpg

GYVENIMO KŪRĖJAS

Žengiu žingsnį į naują gyvenimą, užpildytą gėriu, džiaugsmu ir kūryba.

Pamilstu save tokį, koks esu, – klystantį, nusiminusį.

Esu unikalus, autentiškas žmogus.

Prasideda naujas gyvenimas, kūrėjo gyvenimas tiesoje.

PAVEIKSLAI_VILMA6_Begalybė - Šaltinis.jpg

BEGALYBĖ – ŠALTINIS

Esu tam, kad būčiau tiesa pasauliui.

Meilė yra viskas.

Šaltinis yra pats žmogus.

Pažinus širdies tylą, pamilus save, atsiveria begalybė, atsiveria šviesa.

Prasideda nauja kelionė.

PAVEIKSLAI_VILMA15_Dekingumo grandine.jpg

DĖKINGUMO GRANDINĖ

Laikas, duotas išgirsti žmogų, yra pats brangiausias.

Išgyventos patirtys virsta žinojimu, gydymu, išmintimi.

Vadinasi, visos patirtys reikalingos tam, kad atrastume savyje meilę ir taptume meile vieni kitiems. Išgyventos patirtys atveria bendrumo, susietumo lobius. Įgauname išmintį atleisti įskaudintam, neteisti kalto, galiausiai – tiesiog atsiprašyti.

Dėkingumas yra laisvė priimti save ir tapti išminties šaltiniu sau, žmonėms ir pasauliui.

Dėkingumo grandinė yra perduota išmintis – meilės aktas, virtęs tiesa ir brangakmeniu.

Tiesa ta, kad dėkingumas yra pats žmogus.

PAVEIKSLAI_VILMA2_Dėkingumas grožiui.jpg

DĖKINGUMAS GROŽIUI

Žmogus yra pats grožis, nes jis gimė sakraliausiame akte, vyro ir moters susitikime, meilėje.

Kelionė prasidėjo.

Grožį gyvenime kuria įvairovė, leidimas būti netobulu ir nebijojimas suklysti.

Nesėkmės, skausmas, nusivylimai užaugino mane. Jų dėka gimė naujos patirtys. Jos davė galimybę pamatyti grožį savyje ir žmonėse.

Grožis yra pats žmogus, nesvarbu, kas jis yra!

PAVEIKSLAI_VILMA8_Malda.jpg

MALDA

Širdie, meile, kreipiuosi į tave.

Esu nuoga, tyra prieš save, girdžiu ir jaučiu tave.

Daugiau nieko netrūksta. Visi pasirinkimai yra teisingi, nes veda širdies tyla. Tai yra gyvenimo malda.

PAVEIKSLAI_VILMA18_Meilės sėkla jau pasėta.jpg

MEILĖS SĖKLA JAU PASĖTA ŠIRDYJE

Renkuosi gyvenime Tiesą!

Tiesa yra meilė!

Ji gydo viską aplinkui. Padeda pamilti save, žmones, pasaulį – tokį, koks jis yra iš tiesų. Niekam nereikia įtikti, būnu savimi!

Renkuosi dalinti džiaugsmą žmonėms ir pasauliui, nes džiaugsmas yra tiesa!

Meilės sėkla jau pasėta širdyje!

PAVEIKSLAI_VILMA0_Gimimas meilėje.jpg

GIMIMAS MEILĖJE

O meile, man atrodė, kad tu esi taip toli, betgi tu esi manyje!

Pamilau save. Pamilau gyvenimą, žmones – tokius, kokie yra.

Pamilau viską, ką kuriu savo rankomis. Tai yra manyje!

Pamildami viską gyvenime, atrandame meilę širdyje, atrandame save!

PAVEIKSLAI_VILMA12_Gyvenimas yra išminties kelionė.jpg

GYVENIMAS YRA IŠMINTIES KELIONĖ

Atradau raktą į išminties šaltinį!

Gyvenimas yra širdies kelionė. Tik jos dėka galiu pažinti meilę, jausti, maudytis joje.

Širdis suteikė gyvybę, gyvenimą. Kaip ir meilės dėka gimė išmintis.

Pamilau save, pamilau žmones ir jie atvėrė savo išminties šaltinį.

Mūsų meilės susijungė!

Esame vienas šaltinis – gyva širdis, meilė.

PAVEIKSLAI_VILMA4_Tyla sirdyje.jpg

TYLA ŠIRDYJE

Aplinkui nieko nėra. Yra tik ramybė ir tyla. Skausmas, abejonės, nusivylimai, pyktis ištirpsta širdyje. Širdis skleidžia ramybę ir begalinę tylą.

Įsiklausykime į ją. Iš jos viskas gimsta nauja tiesa apie gyvenimą ir save. Gyvenimas tampa tikra dovana.